fbpx

Kirppismestarin toimeksiantosopimus yrittäjälle

1. Sopimusosapuolet

Toimeksiantaja (myöhemmin Vähänkäytetty)

Nimi: Vähänkäytetty.fi (Suomen Nettikirpputorit Oy)
Osoite: Teknologiantie 1, 90590 Oulu
Y-tunnus: 2609105-1

Toimeksisaaja (myöhemmin kirppismestari)

Nimi: Eerika Esimerkki
Yritys: Esimerkkiyritys Oy
Osoite: Esimerkintie 1, 00000 Oulu
Y-tunnus: 1234567-8
Puhelinnumero: 040 000 0000
Email: esimerkki@esimerkki.com
Tilinumero IBAN-muodossa:

2. Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen tarkoitus on sopia kirppismestarin ja Vähänkäytetyn välisestä yhteistyöstä, vastuista ja toimeksiannon korvauksista sekä maksuaikataulusta.

3. Toimeksiannon kuvaus

Kirppismestarin toiminta on kuvattu kirppismestari.fi -sivustolla ja kirppismestari.fi -sivuston koulutusosiossa. Kirppismestari on perehtynyt kirppismestari.fi -sivustoon huolellisesti ennen tämän toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista.

Kirppismestari lisää Vähänkäytetyn hänelle toimittamia, kolmannen osapuolen tuotteita myyntiin Vähänkäytetty.fi -palveluun saamansa koulutuksen ja ohjeistuksen mukaisesti. Kirppismestarin toimeksiantoon kuuluu mm. tuotteiden lajittelu, valokuvaus, hinnoittelu ja tuotetietojen syöttäminen. Tuotteet syötetään myyntiin myyntierittäin kirppismestarin omalla asiakastilillä kohdassa “Myyntierät ja asetukset”.

Kun tuotteet on lisätty ja hyväksytty myyntiin, toimittaa kirppismestari kaikki tuotteet takaisin Vähänkäytetylle tai hylätyt tuotteet suoraan myyjälle, mikäli hän on näin valinnut. Tämän jälkeen tuotteet julkaistaan myyntiin Vähänkäytetyn palveluun. Myyntituotot jaetaan tuotteiden omistajan ja kirppismestarin kesken. Oman osuutensa myyntiansioista kirppismestari saa laskuttamalla Vähänkäytettyä oman y-tunnuksensa kautta erillisen laskutusohjeen mukaisesti (kohta 6). Myyntituotoista kertyvä ansainta lasketaan liitteessä 1 kuvatulla tavalla.

Kirppismestari voi toteuttaa toimeksiantoa joustavasti hänelle itselleen sopivana ajankohtana ja juuri sen verran kuin hän itse haluaa, kuitenkin siten, että hän sitoutuu tekemiseen aina kaksi viikkoa kerrallaan ilmoittamansa resurssimäärän mukaisesti.

Vähänkäytetty ei johda eikä valvo Kirppismestarin toimintaa. Kirppismestarilla on oikeus tämän sopimuksen estämättä olla toimeksianto- tai työsuhteessa myös muihin tahoihin kuin Vähänkäytettyyn.

Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi erikseen, että tässä sopimuksessa ei ole kysymys työsuhteesta.

4. Vastuut ja velvollisuudet

Vähänkäytetty:

 • On velvollinen toimimaan tämän sopimuksen kohdan 3 (toimeksiannon kuvaus) mukaisesti.
 • On velvollinen ilmoittamaan kirppismestarille mahdollisista hänen toimeksiantoonsa liittyvistä muutoksista välittömästi.
 • On velvollinen pitämään kirppismestarin henkilötiedot salassa kolmansilta osapuolilta. Pois lukien ne viranomaiset, joilla on lain edellyttämä oikeus saada tietoja haltuunsa erikseen pyytämällä.

Kirppismestari:

 • On velvollinen toimimaan tämän sopimuksen kohdan 3 (toimeksiannon kuvaus) mukaisesti.
 • On velvollinen ilmoittamaan toimeksiantajalle toimeksiannon suorittamiseen liittyvistä viiveistä tai ongelmista. Kuten viive tuotteiden lisäämisessä myyntiin tai lähettämisessä takaisin Vähänkäytetylle.
 • Sitoutuu tekemään toimeksiannon huolellisesti ja toimeksiantajan edun huomioiden.
 • Sitoutuu käsittelemään hänelle lähetettyjä tuotteita varoen ja huolella.
 • Sitoutuu huolehtimaan hänelle lähetetyistä tavaroista siten, että kukaan ei voi niitä varastaa tai ne eivät mene pilalle.
 • Sitoutuu toimeksiannon jälkeen lähettämään takaisin kaikki tuotteet, sekä myyntiin lisätyt että hylätyt, ennalta määrätyssä ajankohdassa.
 • On velvollinen ilmoittamaan mahdollisesti havaitsemistaan ongelmista tai virheistä, joista voi aiheutua taloudellista haittaa toimeksiantajalle.
 • Sitoutuu olemaan luovuttamatta salasanoja, käyttäjätunnuksia ja henkilötietoja kolmansille osapuolille.
 • Sitoutuu käsittelemään hylättyjen tuotteiden takaisinlähettämistä varten saamiaan myyjän tietoja huolellisesti sekä luottamuksellisesti. Tietoja saa käyttää ainoastaan takaisinlähettämiseen, ei mihinkään muuhun tarkoitukseen. Mikäli hylättyjä tuotteita ei ole erässä, jossa myyjä haluaa ne takaisin, tulee tarra hävittää asianmukaisesti esimerkiksi silppuamalla se saksilla, jottei tietoja joudu vääriin käsiin.

5. Myyntiprovisio ja myynnin seuranta

Kirppismestarin myyntiprovisioiden kertyminen on kuvattu kirppismestari.fi -sivustolla ja kirppismestari on perehtynyt kirppismestari.fi -sivustoon huolellisesti ennen tämän toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista.

Kirppismestarin myyntiin lisäämät tuotteet julkaistaan myyntiin kirppismestarin asettamaan hintaan + 2,90€, joka on Vähänkäytetyn osuus.

Toteutuneesta myyntihinnasta ilman Vähänkäytetyn osuutta vähennetään myyntimalliin kuuluva logistiikkamaksu 0,60€ (0,30€ myyjä / 0,30€ kirppismestari). Jäljelle jäävä summa jaetaan kirppismestarin ja tuotteet palveluun lähettäneen asiakkaan kesken 50/50. Kirppismestarin osuus sisältää arvonlisäveroa 24%.

Myyntiprovisio realisoituu tilitettäväksi 30 vrk:n kuluttua siitä, kun ostaja on ostanut tuotteen, jos ostaja ole palauttanut ostamaansa tuotetta.

Kirppismestari näkee järjestelmään lisäämänsä tuotteet ja tuotteiden tilan reaaliajassa omalta asiakastililtään Vähänkäytetty.fi -palvelussa kohdassa Kirppismestari > Kaikki tuotteet. Kirppismestari voi tehdä myyntiprovisioiden tilityspyynnön heti tuotteiden palautusajan umpeuduttua.

Tuotteiden myyntiaika palvelussa on 24 viikkoa. Tuotteen hintaa alennetaan 6 viikon välein tuotteen myyntiin julkaisemisesta lukien. Hintaa alennetaan enintään 3 kertaa. Hinnanalennus on 20% suuruinen tuotteen alkuperäisestä asetetusta myyntihinnasta laskettuna.

Tämän sopimuksen liitteenä 1 on esimerkkilaskelma myyntiprovision laskemisesta.

6. Myyntituottojen tilitys

Y-tunnuksen omaava kirppismestari laskuttaa myyntituotot suoraan Vähänkäytetyltä. Kirppismestari tekee tilityspyynnön oman asiakastilinsä kautta kohdassa “Myyntituottojen ansiotilitys”. Vähänkäytetty luo laskun kirppismestarin puolesta hänen pyytämälleen summalle. Vähänkäytetty maksaa laskun ja toimittaa laskun sekä sen maksupäivämäärän kirppismestarille hänen omaa kirjanpitoaan varten.

Laskutusajankohta ja laskun maksaminen

Tilityspyynnön tulee olla lähetetty oman asiakastilin kautta joka kuun 14. päivään mennessä. Vähänkäytetty muodostaa laskut ja maksaa summan kirppismestarin tilille saman kuun loppuun mennessä. 14. päivän jälkeen tulleet tilityspyynnöt siirtyvät automaattisesti seuraavalle kuukaudelle. Minimitilityspyyntösumma on 10€ pois lukien tilanteet, jossa kirppismestari lopettaa kirppismestarina toimimisen ja pyytää loppujenkin kertyneiden myyntituottojen tilitystä. 

Arvonlisäverovelvollisuuden vaikutus laskutukseen 

Kirppismestari ilmoittaa tilityspyynnössä summan arvonlisäverollisena. Mikäli kirppismestarin yritys ei kuulu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, hän ei voi laskuttaa arvonlisäveron osuutta. Näin ollen esimerkiksi 100 euron (sis. alv. 24%) myyntituottojen laskutettava loppusumma on yrityksellä, joka ei kuulu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 80,65€ (alv 0%). Arvonlisäveron osuutta, joka tässä esimerkissä olisi 19,35€, ei siis laskuteta. 

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuuluvalla yrityksellä puolestaan 100 euron laskutettava summa on  80,65 e + alv 24%. Tässä tapauksessa arvonlisäveron osuus 19,35€ sisältyy 100 euron laskun loppusummaan. 

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ja laskutus 

Yrityksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin, jotta se voi laskuttaa myyntituottoja suoraan Vähänkäytetyltä. Mikäli yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, on vaihtoehtoina joko rekisteriin liittyminen tai siirtyminen Ukko.fi -palvelun kautta laskuttavaksi kevytyrittäjäksi. Tämä koskee myös tilannetta, jossa yritys pyytää itse poistamista tai poistetaan ennakkoperintärekisteristä Verohallinnon aloitteesta.

Vähänkäytetty tarkistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisuuden sekä kuulumisen ennakkoperintärekisteriin aina myyntituottojen laskuttamisen yhteydessä. Mikäli tarkastamisen yhteydessä selviää, että kirppismestarin yritys ei kuulu jompaankumpaan tai kumpaankaan edellä mainittuun rekisteriin, voi laskun muodostamisessa sekä maksamisessä esiintyä viivettä riippuen esimerkiksi siitä, kuinka nopeasti kirppismestari toimittaa Vähänkäytetylle maksua varten tarvittavat dokumentit.

7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi allekirjoituspäivästä alkaen. Sopimusta ei tarvitse irtisanoa, jos kirppismestari haluaa pitää taukoa ja jatkaa toimeksiantoja myöhemmin.

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 7 vuorokauden irtisanomisajalla edellyttäen, että sen hetkiset myyntieräkohtaiset velvoitteet on suoritettu loppuun. Molempien osapuolien täytyy irtisanoa sopimus kirjallisesti sähköpostitse.

Vähänkäytetty maksaa kirppismestarille kuuluvat myyntiprovisiot hänen lisäämistänsä tuotteista normaalisti myös sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin myyntijakson (6 kk) päättymiseen saakka.

8. Yritystoiminnan vakuuttaminen

Kirppismestari vastaa itse oman yritystoimintansa kaikesta vakuuttamisesta.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet viranomaisten toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta, maksu- tai teleliikennehäiriöstä tai muusta sellaisesta ylivoimaiseksi katsottavasta seikasta, josta osapuoli ei ole voinut määrätä (force majeure).

9. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen

Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on ne hyväksyttävä. Toimeksisaaja ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Toimeksiantaja voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan johdosta.

10. Vahingonkorvaus

Toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan kaiken vahingon, jonka hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toimeksiantajalle.

Toimeksiantajalla on oikeus kuitata aiheutuneet vahingot toimeksisaajan myyntiprovisioista.

11. Immateriaalioikeudet

Toimeksiantaja omistaa kaikki tämän sopimuksen voimassaolon aikana syntyneet immateriaalioikeudet, kuten tuotteiden valokuvat, tuotetekstit jne.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sopimuksen pätemättömyys

Kaikki tässä sopimuksesta johtuvat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, ensimmäisenä asteena Oulun käräjäoikeudessa. Jos tämän sopimuksen jokin sopimusehto todetaan jälkikäteen pätemättömäksi, se ei vaikuta koko sopimuksen pätevyyteen.

Allekirjoitukset

LIITE 1: Myyntiprovision esimerkkilaskelma

Esimerkki YHDELLÄ tuotteella

Kirppismestari asettaa tuotteelle hinnan 10€. Vähänkäytetty.fi lisää tuotteen hintaan oman osuutensa 2,90€. Ostaja ostaa tuotteen hintaan 12,90€

10€ tuotehinnasta vähennetään myyntimallin logistiikkamaksu 0,60€. Kirppismestarin ja myyjän kesken jaettavaksi summaksi jää 9,40€, joka tarkoittaa kirppismestarin kohdalla 4,70€ sis. alv 24%.

Tiedot yrittäjän toimeksiantosopimusta varten

Täydennä tietosi alla olevaan lomakkeeseen. Lähetämme valmiin sopimuksen sinulle sähköisesti allekirjoitettavaksi muutaman arkipäivän sisällä.

Kaipaatko vielä lisätietoa?

Kurkkaa alta lisää tietoa Vähänkäytetty.fi:stä sekä sen uudesta kirppismestarikonseptista.

Mikä on
Vähänkäytetty.fi?

Tietoa Suomen suurimmasta ja suosituimmasta
nettikirppiksestä.

Mikä on
kirppismestari?

Mihin me tarvitsemme kirppismestareita ja mitä kirppismestarin toimenkuvaan kuuluu.

Mitä voin ansaita kirppismestarina?

Mistä kirppismestarin ansainta muodostuu ja
miten ansiot verotetaan.

badge basket bomb book box calendar camera card coffee diamond doc email folder gift girl woman girl woman 2 printer planchette task package bag phone notify newspaper monitor message chat market shop web watch map man 2 tablet man 1 settings gear save magnifier search loupe lamp help projector purse wallet sale tag discount letter mail Exclamation Triangle Check code